مته کبالت سوپر
نام محصول : مته کبالت 5% سوپر
تولید کننده : +WORX
کد :
تعداد :
  

به روزرسانی قیمت ها 20-11-93

قیمت (ریال) سایز 
 8.000  1
9.500  1.5
12.000 2
14.000  2.5
19.500  3
23.000  3.2
24.000 3.5
26.000 4
29.000  4.2
31.000 4.5
 34.000  5
 36.000 5.2
 39.000  5.5
44.000  6
48.000  6.5
 56.000  7
65.000  7.5
 79.000  8
 88.000  8.5
 99.000  9
 110.000  9.5
150.000  10
 170.000  10.5
 180.000  11
 195.000 11.5 
 205.000 12 
 230.000 12.5 
 260.000 13 
 330.000 14 
 350.000 15 
 370.000 16 
 000.000 18 
 000.000 19 
  000.000  20 
فوق سخت5% HSS DIN 338 135 Split Point
  
طراحی سایت توسط