Safety-Equipment
Safety-Equipment1
  • Safety-Equipment
  • Safety-Equipment1
  
 

انواع ابزار برشی خانگی

مته و قلاویزهای HSSE
  
 
zobel-new
  • zobel-new
  
 

انواع ابزار برشی صنعتی

مته و قلاویزهای HSSCO , SDS+ , SDS Max و الماسه
  
 
Drill
12tg
13tg
  • Drill
  • 12tg
  • 13tg
  
 

تجهیز شرکتها

تجهیز و پشتیبانی انواع ابزارآلات صنعتی ، تجهیزات ایمنی ، لوازم جوش و برش و ابزار برشی
  
 
Equipment2
17t1g
  • Equipment2
  • 17t1g
  
 

ابزارآلات صنعتی

واردات و پشتیبانی انواع ابزارآلات دستی ،بادی ،برشی و متعلقات  از کمپانی های معتبر اروپائی
  
 
19tg1
19tg2
  • 19tg1
  • 19tg2
  
 

انواع کفش ایمنی

واردات و ارائه کفشهای ایمنی کامپوزیتی 
  
 

-ارایه انواع قلاویز ماشینی و قلم 4 شیار WORX+

-ارایه سرمته های غیر کبالت WORX+ با لیبل نارنجی

تجهیز کارگاه ابزارآلات تخصصی بزرگترین پروژه نفتی ایران در منطقه هورالعزیم

  
طراحی سایت توسط